מחקר ומאמרים

חקלאות
אשר מימון
מאמרים – EM בחקלאות

גידולי שדה וירקות (1) חמניהImpact of bio and organic soil amendments on sunflower damping-off and root-rot diseases under reclaimed soilEgyptian Journal of Desert Research, 68(2),