EM ותפוחי אדמה

כללי

מזה מספר שנים שאנו עורכים תצפיות אצל חקלאים המגדלים תפוחי אדמה, וזאת בכדי לבסס עוד ועוד את פרוטוקול השימוש בתכשירי EM בתפוחי אדמה. המסקנה שלנו שמתקבלת שוב ושוב היא – השימוש בתכשיר EM-אדמה בעת זריעת תפוחי האדמה נותן יתרון משמעותי ביותר לחקלאי!

החקלאי יעקב י. ממושב רנן שבצפון הנגב משתמש במוצרי EM כבר שנה שלישית – לגידולי תפוחי אדמה ופלפל בשביעות רצון רבה. שיתוף הפעולה עם יעקב מאוד נוח ומאפשר לנו להמשיך ולאסוף נתוני יבול מייצגים.

תיאור התצפית

 • חלקת הטיפול קיבלה בעת הזריעה 30 ליטר/דונם מהתכשיר EM-אדמה (היישום ניתן ע"י המטרת השדה לאחר הזריעה).
 • חלקת הביקורת – החלק מהשדה שנותר ללא טיפול.
 • האסיף נערך בחודש מרץ 2022 – בטיפול ובביקורת נדגמו 5 מיקטעים של 3 מטר כל אחד (תלולית אחת). היבול נאסף בנפרד, מוין ונשקל לפי מדדי האיכות המקובלים:
  • מתחת ל-3 ס"מ – לא נכללו בספירה
  • 3-5 ס"מ – גודל M
  • 5-9 ס"מ – גודל L
  • מעל 9 ס"מ – גודל XL

התוצאות

ניתן לראות את תוצאות התצפית בטבלה שלהלן:

בטבלה שלעיל ניתן לראות את מספר תפוחי האדמה ומשקלם, בסיווג לפי גדלים, עבור הטיפול ב-EM (צבע ירוק) ועבור הביקורת (צבע כתום), עבור כל חזרה וחזרה (סה"כ 5 חזרות מכל טיפול). בתחתית הטבלה ניתן לראות את המספרים הכוללים לחלקת EM ולחלקת הניסוי.

עבור חלקת EM – משקל תפוחי האדמה הכולל שהתקבל היה 4,518 ק"ג.
עבור חלקת הביקורת – משקל תפוחי האדמה הכולל שהתקבל היה 3,705 ק"ג.
שיפור של כ-22%.

בסיווג לפי גדלים:
M: בחלקת הביקורת, משקל התפו"א הקטנים היה 7.8% גבוה יותר, לעומת חלקת הטיפול ב-EM.
L: בחלקת EM, משקל התפו"א הבינוניים היה 15.71% גבוה יותר, לעומת חלקת הביקורת.
XL: בחלקת EM, משקל התפו"א הגדולים היה 36.8% גבוה יותר, לעומת חלקת הביקורת.

סיכום ומסקנות

תפוחי אדמה בגודל קטן הם לרוב היבול עליו מקבל החקלאי את התמורה הנמוכה ביותר, ולכן השאיפה היא לקבל כמה שפחות מהם. בתצפית שלהלן ניתן לראות שחלקת הטיפול ב-EM נתנה פחות תפו"א קטנים.

עבור חקלאי שעיקר היבול שלו הוא לייצוא – הגודל המבוקש ביותר בארצות אירופה הוא L. תוצאות הניסוי שלנו הראו עליה של כ-16% ביבול בגודל זה.

עבור חקלאי שעיקר היבול שלו הוא השוק המקומי – כמו החקלאי יעקב י. – הגודל המבוקש הוא XL. התוצאות שהתקבלו בתצפית שלנו הראו יתרון של כ-37% במשקל היבול בגודל זה – שזה יתרון משמעותי ביותר!

את ניתוח התוצאות בגראפים ניתן לראות בתמונה הבאה:

אהבתם? שתפו

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

מאמרים אחרונים

רוצים לקבל עדכונים לתיבת הדוא"ל?

הרשמה לניוזלייטר של EM-ISRAEL

מבטיחים לא לשלוח ספאם

מחקרים ומאמרים נוספים
אשר מימון

EM ותחמיצי חיטה ותירס

השימוש ב-EM לתחמיצי בעלי-חיים נחקר בארץ כבר מספר שנים, עם יתרונות ברורים המוכחים מדעית. לאחרונה פורסם מאמר מדעי במגזין היוקרתי ANIMALS הסוקר את השימוש בתכשיר

אשר מימון

EM ודבורים

כללי כידוע, החיידקים נמצאים בכל מקום, והם לא סתם נמצאים שם – השפעתם ניכרת!בגוף האדם, הם שמהווים חלק עיקרי במערכת החיסונית, מתמודדים אל מול כל

אשר מימון

EM ותחמיץ טף

השימוש ב-EM לתחמיצי בעלי-חיים נחקר בארץ כבר מספר שנים, עם יתרונות ברורים המוכחים מדעית. לאחרונה פורסם מאמר מדעי במגזין היוקרתי ANIMALS הסוקר את השימוש בתכשיר