סביבה

סביבת החיים שלנו רגישה מאוד לשינויים ורחוקה מאוד ממצבה הטבעי המקורי. כיום האדם באופן חייו המערבי מעמיס על המערכות האקולוגיות שסביבו, לעיתים באופן שמקשה מאוד לטבע לשמר את מצבו המקורי או להשתקם.

כחלק מהשפעות האדם, ניכרת גם השפעתו על המאזן המיקרוביאלי מסביבו, כאשר ידוע שמאזן מיקרוביאלי שאינו נוטה לכיוון המועיל, עשוי לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח.

טכנולוגיית ®EM, עצם היותה טכנולוגיה ירוקה, שתומכת במערכות מיקרוביולגיות מכל סוג, מאפשרת לפתור בעיות סביבתיות רבות, כגון:

שיקום קרקעות וניטרול כימיקלים ורעלים:

 • קרקעות שרוססו לאורך שנים בקוטלי עשבים עד לרמה בה לא ניתן להצמיח בהן יותר דבר.
 • קרקעות בהן נעשה שימוש תדיר בחומרי הדברה ושפוריותן ירדה.
 • אדמות שהוזרמו אליהן בטעות חומרי הדברה/קוטלי עשבים.
 • אדמות שנשפכו עליהן דלקים או שמנים מסוגים שונים.
 • אדמות מוצפות שעברו תקופת "מחנק" ארוכה.
 • טיפול והחייאת אדמות עומק סטריליות.

שיקום ותחזוקת גופי מים ונחלים:

 • ניקוי ופירוק בוצה בתחתית הנחל/הבריכה.
 • ניקוי המים והפחתת ערכי BOD/COD/TSS.
 • טיפול בזיהומי E.Coli
 • שיקום גופי מים או נחלים שנשפכו אליהם שפכים בכמויות גדולות או כימיקלים.
 • שיקום גדות נחלים.
 • שיקום החיים בגופי מים ונחלים בהם רמת החמצן המומס (DO) נמוכה מאוד.
 • שיקום וביסוס האקולוגיה המקומית בצורה מאוזנת.
 • ניטרול ודיכוי התפתחות של אצות שתלטניות ומזיקות.

ניטרול ריחות רעים:

 • דיכוי תהליכי רקבון היוצרים אמוניה ומתאן.
 • פירוק ריחות שמקורם בחומצות גופרתיות (סולפידים).
 • ניטרול ריחות מרקפטאן וחומרים דומים.

מיחזור בוצת שפכים:

 • פירוק שאריות כימיקלים וחומרי הדברה.
 • הפחתת ריחות רעים במהלך תהליך המיחזור.
 • קבלת תוצר בעל פרמטרי הזנה (N:P:K) טובים יותר.
 • קבלת תוצר משודרג ואיכותי (כזה שיטיב יותר עם הקרקע והצמחים שיגדלו בה – ייתן מענה הזנה עשיר ומאוזן יותר ויסייע לצמח להתמודד טוב יותר עם מחלות ומזיקים).